Lettergrootte:
  • A  A  A  

Onze belangrijkste taken

De Seniorenraad is een adviescommissie die gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders adviseert over het gevoerde en nieuw te voeren beleid, omdat wij graag willen dat alle burgers van Nijmegen, dus ook de groep ouderen, optimaal kunnen meedoen aan de Nijmeegse samenleving.

De adviescommissie spreekt daartoe in een vroeg stadium met ambtenaren en periodiek met leden van het college van burgemeester en wethouders over nieuwe beleidsvoorstellen en adviseert hierover mondeling en schriftelijk. Zij kunnen dan gebruik maken van de deskundige opvattingen en ervaringen van de leden van de Seniorenraad.

Veel van onze adviezen worden opgevolgd en verwerkt in de beleidsvoorstellen die vervolgens door het college en/of de gemeenteraad wordt vastgesteld. Maar het komt ook voor dat het college een advies niet overneemt. Het college geeft dan met redenen omkleed aan waarom ze hier van afwijkt.

Aan de instelling en werkwijze van de raad ligt de Regeling Seniorenraad ten grondslag.

Wat kan volgens u beter?

We kunnen ons voorstellen dat u na het bezoeken van de site een vraag en/of opmerking heeft. Die horen we graag! U kunt het beste met ons in contact komen door een e-mail te sturen naar seniorenraad@nijmegen.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Contact
seniorenraad@nijmegen.nl
024 – 329 90 12
Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen
t.a.v. F.M. Eliëns, secretaris M010