Lettergrootte:
  • A  A  A  

Over ons

De visie van de Seniorenraad op ouderen en ouderdom

Elke oudere heeft recht op een menswaardig bestaan en is in staat om, naar vermogen, de regie te houden over zijn leven, volwaardig en proactief aan de samenleving te participeren en eigen verantwoordelijkheid te dragen.


Ouderen vormen een groot maatschappelijk potentieel, waar de maatschappij zich zeer bewust van moet zijn. De bijdrage van ouderen aan de samenleving als werkende, vrijwilliger, mantelzorger, bestuurder, adviseur en coach, enz. is onmisbaar en waardevol en wordt ook als zodanig onderkend. Ouderen hebben meer levenswijsheid en ervaring, meer tijd en rust en meer ruimte voor beschouwing en mijmering.


Dat betekent dat een negatieve etikettering van ouderen en ouderdom moet worden vermeden: ouder worden hoort bij het mens zijn met alle lusten en lasten van dien. Achteruitgang in geestelijke en lichamelijke gezondheid is onlosmakelijk verbonden met het ouder worden.


De gerichtheid op de nog jaren durende toekomst moet worden bevorderd – op wat nog wel kan en mogelijk is met niet alleen aandacht voor de fysieke, psychische en sociale component maar ook op de existentiële: welke zin kan ik binnen al mijn beperkingen geven aan mijn leven. Er is sprake van krachtig ouder worden, op basis van een tijdige onderkenning van de realiteit dat lijf en geest veranderen.


Ouderen zijn voorbereid, al dan niet ondersteund door professionals op de levensfase ’Goed Oud Worden’ : m.b.t. gezondheid, financiën, wonen, mobiliteit, sociaal netwerk, inspiratie, zingeving én levenseinde.


De oudere zelf, de andere (individuele) participanten van de samenleving en de (gemeentelijke) overheid hebben de verantwoordelijkheid om in gezamenlijkheid de randvoorwaarden te scheppen die nodig zijn om bovengeschetste wenselijke situatie te bereiken Dit vereist een specifiek samenhangend gemeentelijk ouderenbeleid.


Daarnaast blijft de oudere als lid van de maatschappij verantwoordelijk voor zijn blijvende betrokkenheid bij en integratie in die zich steeds sneller ontwikkelende maatschappij in solidariteit met de jongeren en volwassenen. De oudere staat midden in de samenleving en is in staat volwaardig te participeren Er is geen scheiding maar integratie van geesten en generaties.


De seniorenraad zal het (ouderen)beleid van het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen op alle deelterreinen toetsen aan deze visie en haar advisering hierop baseren.

Wat kan volgens u beter?

We kunnen ons voorstellen dat u na het bezoeken van de site een vraag en/of opmerking heeft. Die horen we graag! U kunt het beste met ons in contact komen door een e-mail te sturen naar seniorenraad@nijmegen.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Contact
seniorenraad@nijmegen.nl
024 – 329 90 12
Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen
t.a.v. F.M. Eliëns, secretaris M010